Etap Okręgowy Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia

Data 13-03-2019

12 marca 2019 r. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie odbyło się posiedzenie komisji oceniającej prace prozdrowotne przesłane w ramach Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Pracownik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie brał udział w organizacji etapu okręgowego XXVII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża.Prace były oceniane w dwóch kategoriach: I kategoria – szkoły podstawowe i gimnazja,  II kategoria – szkoły ponadgimnazjalne. Prace konkursowe przedstawiały działania profilaktyczne z zakresu zdrowego stylu życia. Ocenie podlegała forma oraz dokumentowanie działań. W etapie okręgowym uczestniczyło 20 uczniów.
Prace konkursowe uczestników oceniali Anna Gierejczyk – Główny Specjalista Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, Anna Nosińska – Inspektor ds. Profilaktyki Zdrowia z Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Olsztynie, Angelika Pouch – starszy specjalista Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Wioletta Rutkowska – kierownik szkolenia praktycznego Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie, Anna Skiba-Stradomska pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, kierownik oraz pracownicy Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie: Grażyna Dziubanii, Kamila Rucińska, Nicole Schneps oraz Piotr Śmigiel. Komisji przewodniczyła pani Iwona Wieczorek z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie.