Szkolimy rodziców

Data 19-03-2019

W dniu 13 marca 2019 roku rodzice uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie wzięli udział w spotkaniu edukacyjno-profilaktycznym prowadzonym przez przedstawicielkę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie i funkcjonariuszkę Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. W pierwszej części spotkania Grażyna Dziubanii, kierownik Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, omówiła zagrożenia związane z sięganiem przez młodzież po substancje psychoaktywne, wyjaśniając m.in. na jakie skutki zdrowotne narażone są osoby sięgające po dopalacze i narkotyki – nawet te złudnie nazwane „miękkimi”, a także jak przedstawia się w naszym regionie skala zjawiska związanego z tzw. „nowymi narkotykami”. Druga część szkolenia, prowadzona przez asp. szt. Małgorzatę Demianiuk z Wydziału Prewencji KMP w Olsztynie, poświęcona była aspektom prawnym związanym z substancjami odurzającymi, zapisami Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a także regulacjom dotyczącym odpowiedzialności prawnej osób nieletnich.