Współpraca z Sądem Okręgowym w Olsztynie w zakresie profilaktyki zażywania nowych substancji psychoaktywnych

Data 13-03-2019

12 marca 2019 r. w Sądzie Okręgowym w Olsztynie odbyło się szkolenie dla sędziów rodzinnych, kuratorów rodzinnych i specjalistów z opiniodawczych zespołów. Było ono kontynuacją współpracy Sądu Okręgowego w Olsztynie z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie, rozpoczętą w 2018 r. na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie profilaktyki zażywania nowych substancji psychoaktywnych. Podczas szkolenia kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE w Olsztynie Radosław Gruss przeprowadził wykład pt. „Nowe substancje psychoaktywne, czyli mózg pod wpływem”, podczas którego omówione zostały statystyki dotyczące zatruć nowymi substancjami psychoaktywnymi, rodzaje i dostępność, skład chemiczny, modele zażywania, objawy zażycia, źródła dostępu (internet), profilaktyka, formy pomocy osobom z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.