Zapraszamy nauczycieli do wzięcia udziału w konkursie „Zaszczep się wiedzą o szczepieniach”

Data 18-03-2019

Media Support Group – organizator kampanii informacyjnej „Zaszczep się wiedzą” – doceniając ogromne znaczenie szczepień, organizuje konkurs skierowany do nauczycieli „Zaszczep się wiedzą o szczepieniach”. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego. Głównym celem konkursu jest zwiększenie świadomości dotyczącej znaczenia szczepień dla zdrowia publicznego i zdrowia jednostki oraz profilaktyki chorób zakaźnych. Konkurs zachęca do pokazania korzyści wynikających ze szczepień, ich znaczenia w wymiarze Polski oraz świata, poruszenia zagadnień z dziedziny biologii, historii, wiedzy o społeczeństwie, życia w rodzinie, a także profilaktykichorób zakaźnych. Zadanie konkursowe polega na zaplanowaniu oraz opisaniu lekcji poświęconej problematyce szczepień. Wyróżnione scenariusze zostaną opublikowane w formie elektronicznej (ebook), zaś autorzy 4 najciekawszych scenariuszy otrzymają nagrodę rzeczową w formie bonu o wartości 500 zł.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie: zaszczepsiewiedza.pl/konkurs

Dokumenty konkursowe do pobrania:

Regulamin Konkursu Zaszczepsiewiedza

Zał. nr 1 Formularz zgłoszeniowy

Zał. nr 2 Konspekt lekcji

Zał. nr 3 Harmonogram „Konkursu Zaszczep się wiedzą”

Zał. nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zał. nr 5 Wzór umowy o przeniesieniu praw autorskich_ver. 20.08.2018

Zał. nr 6 Wykaz literatury „Konkursu Zaszczep się wiedzą”