Konferencja Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie w Nidzicy

Data 15-04-2019

12 kwietnia odbyła się w Centrum Jana Pawła II w Nidzicy konferencja przedstawicieli szkół i przedszkoli realizujących program Szkoła Promująca Zdrowie, której organizatorem było Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa Oddział w Olsztynie oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nidzicy. Wykład inauguracyjny „Rola informacji zwrotnej w budowaniu dobrych relacji” wygłosiła Pani Dorota Macander  – kierownik Wydziału Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Podczas konferencji odbyła się prezentacja doświadczeń szkół, które otrzymały krajowy certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie oraz zostały przedstawione możliwości wspierania uczniów przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nidzicy.

Było to kolejne spotkanie z przedstawicielami placówek, podczas którego rozmawialiśmy o szeroko pojętym zdrowiu, które jest ważnym elementem prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie od lat wspiera wojewódzką sieć Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie. Jesteśmy członkiem kapituły przyznającej certyfikaty Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Szkoła Promująca Zdrowie.