Światowy Dzień Zdrowia 2019 roku w Bartoszycach

Data 24-04-2019

13.04.2019 r.  w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia, na terenie Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach  odbyła się akcja „Białej Soboty”, której organizatorami był Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycachwe współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz Fundacją na Rzecz Zdrowia.W akcję włączyła się również Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bartoszycach.Pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej wraz z pracownikiem Higieny Dzieci i Młodzieży wystawił stoisko profilaktyczno-edukacyjne, na którym prowadzono dystrybucję materiałów edukacyjne w formie ulotek profilaktycznych dotyczących szkodliwości palenia tytoniu, profilaktyki HIV/AIDS, profilaktyki chorób odkleszczowych, profilaktyki uzależnień, profilaktyki ochrony przed próchnicą, profilaktyki chorób nowotworowych oraz profilaktyki wszawicy.
Podczas akcji wyświetlono prezentację o Raku szyjki macicy, która zachęcała kobiety do regularnego wykonywania badań cytologicznych. Pobierano krew na poziom TSH u kobiet, PSA u mężczyzn, glikemii oraz dokonywano pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. Pod okiem wykwalifikowanej położnej uczono prawidłowego samobadania piersi. Zainteresowane kobiety mogły również skorzystać z badania USG piersi oraz badania cytologicznego bez limitu wieku.Dzięki Fundacji „Mali Wielcy Ratownicy” uczestnicy akcji zostali przeszkoleni z używania defibrylatora AED oraz poinformowani gdzie na terenie naszego powiatu są one dostępne. Akcja cieszyła się sporym zainteresowaniem mieszkańców naszego miasta i powiatu, stoisko profilaktyczno-edukacyjne zorganizowane przez Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Bartoszycach odwiedziła duża liczba uczestników, którym udzielono informacji na zadawane pytania oraz wręczono ulotki edukacyjne.