Szkolenie w Olecku na temat występowania i rozprzestrzeniania się pałeczek Enterobacteriaceae, zwłaszcza Klebsiella pneumoniae

Data 08-04-2019

Występowanie i rozprzestrzenianie się pałeczek Enterobacteriaceae, zwłaszcza Klebsiella pneumoniae wytwarzających ß-laktamazy typu KPC, przysparza personelowi medycznemu wiele kłopotów. W związku z tym w dniu 19.03.2019 r. w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olecku odbyło się szkolenie pt. „Czy musimy obawiać się Klebsiella pneumoniae NDM?”. W czasie szkolenia omówiono aktualną sytuację dotyczącą tego patogenu w Polsce oraz w powiecie oleckim. Przedstawiono zasady postępowania w przypadku identyfikacji w/w szczepów bakteryjnych w zakładach opieki zdrowotnej.Podkreślono znaczenie przestrzegania zasad izolacji pacjentów, higieny i dezynfekcji. Szczególną uwagę zwrócono na ręce personelu medycznego jako krytycznego punktu w opiece nad pacjentem z NDM i jednocześnie najskuteczniejszego sposobu w walce z niebezpiecznymi chorobami zakaźnymi zagrażającymi zdrowiu i życiu. Spotkanie adresowane było do personelu medycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Jaśkach. Uczestniczyło w nim 55 osób.