O nowych trendach używania substancji psychoaktywnych podczas szkolenie w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie

Data 27-05-2019

22 maja 2019 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się szkolenie skierowane do nauczycieli i pedagogów województwa warmińsko-mazurskiego. Szkolenie było zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie i Kuratorium Oświaty w Olsztynie w ramach edukacyjnego projektu profilaktycznego pt. „Uczyć, informować, zapobiegać. Otwarte szkoły – otwarte jednostki policji”.
Przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie przedstawił zagadnienie dotyczące nowych trendów używania substancji psychoaktywnych oraz statystykę zatruć środkami zastępczymi w województwie warmińsko-mazurskim. Podczas szkolenia zostały również poruszone aspekty prawne, społeczne, psychiczne używania substancji psychoaktywnych oraz sposoby postępowania, sygnały wskazujące na kontakt ze środkami zastępczymi i wskazania pomocy dla nieletnich. Wykłady prowadzone były przy współpracy Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Olsztynie, Przychodni Psychoterapii w Olsztynie, Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Olsztynie, Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.