Trwa akcja „Moje dziecko idzie do szkoły 2019”

Data 04-06-2019

okładkaAkcja jest prowadzona w oparciu o program „Moje dziecko idzie do szkoły”  opracowany przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu
ADRESACI: Rodzice dzieci, które rozpoczną naukę w klasach I szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020.

 

CELE AKCJI:
Podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia.
Uświadomienie rodzicom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych dzieci.
Przekonanie rodziców o słuszności działań profilaktycznych podejmowanych w szkole i w domu.

RAMY CZASOWE: II-IX 2019

ZASIĘG AKCJI:  68 szkół podstawowych i  32 przedszkola w woj. warmińsko-mazurskim 

KOORDYNATORZY
poziom wojewódzki
st. asystent Aleksandra Wasilewska
Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Olsztynie
tel. 89/524-83-82 (85)
a.wasilewska@wsse.olsztyn.pl

poziom powiatowy
pracownicy pionu Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

REALIZATORZY
poziom wojewódzki
– Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej
– Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie

poziom powiatowy
– pracownicy Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

poziom szkolny
edukacja rodziców
– pracownicy Promocji Zdrowia i Oświaty  Zdrowotnej PSSE
– pracownicy Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE

TREŚCI OMAWIANE PODCZAS SPOTKAŃ Z RODZICAMI
Higiena pracy w szkole i w domu
– dobór umeblowania (stolika/biurka, krzesła)
– ciężar plecaków/tornistrów
– oświetlenie
– plan lekcji
Racjonalne odżywianie, higiena przygotowywania i spożywania posiłków
Inne zagadnienia związane ze zdrowiem dzieci –
zgodnie z zapotrzebowaniem szkół