Finał ogólnopolskiego konkursu „Szkoła wolna od używek”

Data 17-06-2019

Ogólnopolski konkurs „Szkoła wolna od używek” został rozstrzygnięty. Finał konkursu miał miejsce 14 czerwca 2019 r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zwycięzcą konkursu został Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy.
Zadanie konkursowe polegało na nagraniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Do konkursu zgłoszono 142 filmy z całego kraju. W naszym województwie w konkursie uczestniczyło 7 szkół. Cieszy bardzo fakt, że odzew był duży mimo niesprzyjających okoliczności do podejmowania inicjatywy. W imieniu Głównego Inspektora Sanitarnego, Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz oddziału OPZiOZ składamy serdeczne podziękowania pracownikom pionu Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej za zaangażowanie i pracę włożoną w promocję konkursu.
Jednocześnie informujemy, że komisja konkursowa na etapie wojewódzkim zgodnie oceniła prace według kryteriów przedstawionych w regulaminie konkursu. Najlepszy wynik uzyskał Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie.
Wszystkim uczestnikom składamy podziękowania za udział w konkursie, a laureatom etapu wojewódzkiego konkursu gratulujemy.