Punkt informacyjno-edukacyjny w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostródzie

Data 10-06-2019

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie w dniu 04.06.2019 r. prowadziła punkt informacyjno-edukacyjny w ramach obchodów 100-lecia służb sanitarnych. Punkt został skierowany do pacjentów Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie w zakresie porad zdrowotnych dotyczących m.in. zdrowego stylu życia, profilaktyki chorób odkleszczowych, szczepień ochronnych i bezpiecznych wakacji. Prowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych.