Światowy Dzień Bez Tytoniu w Iławie

Data 06-06-2019

31.05.2019 roku, przed Starostwem Powiatowym w Iławie, ul. Andersa odbył się happening antytytoniowy z udziałem dzieci i młodzieży oraz nauczycieli przedszkoli, a także szkół iławskich, którzy wygłaszali hasła antytytoniowe, prezentowali transparenty oraz plakaty dotyczące szkodliwości biernego i czynnego palenia tytoniu, aktualnych zapisów ustawy „O ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych”. Uczniowie Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 R. w Iławie odczytali apel do dorosłych o czyste powietrze dla dzieci, który wręczyli przedstawicielowi Starostwa Powiatowego w Iławie.


Następnie odbył się przemarsz uczniów pod opieką nauczycieli z chętnych szkół chodnikami wzdłuż ulic Andersa, Sobieskiego i Niepodległości pod Urząd Miasta w Iławie (Ratusz), gdzie również odbył się happening antytytoniowy z udziałem dzieci, młodzieży i nauczycieli szkół iławskich. Dzieci z Przedszkola „Majka” w Iławie wygłosiły wierszyki o tematyce antytytoniowej wobec zgromadzonej społeczności i przedstawicielki Urzędu Miasta w Iławie. Ponadto przed Starostwem Powiatowym w Iławie, czynne były Stoiska Promocji Zdrowia obsługiwane przez ochotników z Iławskiego Klubu Amazonki, którzy prezentowali pokazy samobadania piersi na fantomach, rozmowy i rozdawnictwo ulotek nt. profilaktyki raka piersi oraz działalności Klubu. Pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie informował o obowiązujących zakazach palenia, skutkach ich nieprzestrzegania, rozdawał ulotki na ten temat.