„Tydzień zdrowia” w Węgorzewie

Data 17-06-2019

W ramach obchodów 100-lecia Inspekcji Sanitarnej pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Węgorzewie zaangażowani byli do różnych działań edukacyjnych skierowanych do mieszkańców powiatu węgorzewskiego. Organizowano m.in. stoiska promocji zdrowia podczas Festynu Rodzinnego w Pozezdrzu oraz Biegu  Bociana w Budrach. Uczestnicy imprez plenerowych otrzymywali materiały informacyjno- edukacyjne oraz uzyskiwali  porady jak uniknąć różnego rodzaju zagrożeń mogących pojawić się w okresie letnim, urlopowym. Bardzo istotnym elementem prowadzonej edukacji był również wykład dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, który odbył się 10 czerwca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgorzewie. Spotkanie to zainicjował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie, który wyjaśnił uczniom jak istotne w profilaktyce różnego rodzaju chorób są szczepienia ochronne. Uczestnicy wykładu zdobyli ponadto informacje dotyczące organizacji bezpiecznego wypoczynku, szkodliwości substancji psychoaktywnych – dopalaczy oraz profilaktyki chorób odkleszczowych. Pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej przeprowadził także pogadanki z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Spotkania z dziećmi dotyczyły m.in.: jak należy się zachować podczas burzy, jak uchronić się przed kleszczami, oraz  na co należy zwracać uwagę,aby uniknąć zatruć pokarmowych.