W „Tygodniu zdrowia” profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych i dopalaczy w Zespole Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie

Data 17-06-2019

W ramach obchodów 100-lecia Służb Sanitarnych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie oraz pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej przeprowadzili zajęcia edukacyjne dotyczące profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych i dopalaczy dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie. Zajęcia miały na celu zwiększenie świadomości młodzieży na temat zagrożeń związanych z zażywaniem oraz uzależnieniem od narkotyków i środków zastępczych, tzw. dopalaczy. Ponadto prowadzono dyskusje o konsekwencjach jakie mogą powodować środki psychoaktywne i dopalacze (zdrowotne, prawne i społeczne).