O zdrowiu i bezpieczeństwie w Bartoszycach

Data 16-07-2019

W ramach akcji „Zdrowe Wakacje” w powiecie bartoszyckim,dnia 10lipca 2019r. pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bartoszycach wspólnie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach przeprowadził zajęcia edukacyjne dla uczestników wypoczynku letniego w gospodarstwie agroturystycznym „Malinowy Chruśniak” w Łędławkach. Zajęcia dotyczyły zdrowych i bezpiecznych wakacji. Omówiono min. zatrucia pokarmowe, prawidłową higienę mycia rąk, bezpieczne zachowanie nad wodą, szkodliwość promieniowania słonecznego,zachowanie bezpieczeństwa podczas upałów i burzy, profilaktykę chorób odkleszczowych oraz profilaktykę uzależnień.
W związku z trwającą edukacyjno – profilaktyczną kampanią pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło brzmi: „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”,uczestnicy wypoczynku letniego obejrzeli spot dedykowany młodym ludziom. Kampania ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych prawnych jak i społecznych uzależnienia.Letnicy otrzymali ulotki edukacyjne z profilaktyki uzależnień, profilaktyki antytytoniowej, profilaktyki chorób odkleszczowych oraz książeczki profilaktyczne dot. kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”.