Akcja „Zdrowe wakacje” w Bartoszycach

Data 03-07-2019

W ramach akcji „Zdrowe Wakacje” oraz z okazji obchodów jubileuszu 100-lecia służb sanitarnych w powiecie bartoszyckim, pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bartoszycach w dniu 22 czerwca 2019 r. przeprowadził prelekcję dotyczącą zdrowego i bezpiecznego wypoczynku. Prelekcja odbyła się podczas wydarzenia „Bezpieczne Wakacje” zorganizowanego przez studentów Wydziału Nauk Społecznych, Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Bartoszycach oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach. Na podstawie prezentacji pt. „Zdrowe Wakacje” omówiono następujące zagadnienia: zatrucia pokarmowe, prawidłową higienę mycia rąk, bezpieczne zachowanie nad wodą, szkodliwość promieniowania słonecznego, zachowanie bezpieczeństwa podczas upałów i burzy, profilaktykę chorób odkleszczowych. Dodatkowo przekazano podstawowe informacje dotyczące profilaktyki środków psychoaktywnych.
Wydarzenie cieszyło się zainteresowaniem osób dorosłych jak również dzieci i młodzieży szkolnej. W akcji „Bezpieczne Wakacje” uczestniczyły służby takie jak Policja, Straż Graniczna, Nadleśnictwo, 20 BBZ, ZHP, Krwiodawcy w Mundurach. Dodatkowym bonusem wydarzenia były liczne zabawy i konkursy z nagrodami skierowane do najmłodszych uczestników akcji.