Akcja „Zdrowe wakacje” w Gołdapi

Data 11-07-2019

W strugach deszczu i w wyśmienitych humorach mija kolejny tydzień wakacji w trakcie, którego pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi wraz z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji z Gołdapi i Straży Pożarnej z Gołdapi  rozmawiali z młodzieżą i dziećmi na temat bezpieczeństwa podczas wypoczynku.
Młodzież i dzieci przypomniały sobie zasady, którymi należy kierować się wypoczywając na obozach i koloniach. Szczególną uwagę zwrócono na profilaktykę używania substancji psychoaktywnych, profilaktykę chorób przenoszonych przez kleszcze, higienę mycia rąk oraz zatrucia pokarmowe wynikające z braku dbania o przestrzeganie zasad przechowywania produktów spożywczych.
Funkcjonariusz Straży Pożarnej szczególny nacisk kładł na zasady zachowania się w trakcie burz i silnych wiatrów, natomiast przedstawiciel Komedy Powiatowej Policji mówił o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach.