Edukacja żywieniowa dla najmłodszych w „Tygodniu zdrowia” w Bartoszycach

Data 01-07-2019

W ramach edukacji żywieniowej oraz z okazji obchodów jubileuszu 100-lecia służb sanitarnych w powiecie bartoszyckim, pracownik PZiOZ, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bartoszycach, dnia 12 czerwca 2019r. przeprowadził zajęcia edukacyjne w grupie dzieci 4 i 5-letnich dotyczące prawidłowego odżywiania dzieci w wieku przedszkolnym. Podczas zajęć omówiono bardzo szczegółowo Piramidę Zdrowego Żywienia i Stylu Życia. Wyjaśniono dlaczego prawidłowe odżywianie i aktywność fizyczna jest ważna dla młodego, rozwijającego się organizmu. Przypomniano dzieciom jak ważny jest dobry sen, prawidłowa higiena mycia zębów oraz jakie są ograniczenia korzystania z urządzeń elektronicznych. Przedstawiono grupy żywnościowe, które powinna zawierać dieta ucznia oraz produkty niezalecane z dużą zawartością cukru i soli. Omówiono skutki nieprawidłowego odżywiania oraz sposoby zapobiegania im. Pracownik PZiOZ w trakcie zajęć zadawał dzieciom zagadki dotyczące owoców i warzyw a na zakończenie przeczytał dzieciom wiersz pt. „Zdrowe odżywianie” autorstwa (M. Pyżanowska, J. Gajda).
Dzieci bardzo żywo reagowały na zadawane pytania, aktywnie uczestniczyły w zajęciach oraz wykazały dużą wiedzę na temat zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.