Stoisko profilaktyczno-edukacyjne w Bartoszycach

Data 01-07-2019

W ramach Światowego Dnia Bez Tytoniu oraz z okazji obchodów jubileuszu 100-lecia służb sanitarnych w powiecie bartoszyckim, pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bartoszycach, dnia 01 czerwca 2019 r. na terenie Centrum Aktywizacji Sportowo-Rekreacyjnej przy ul. Korczaka w Bartoszycach zorganizował stoisko profilaktyczno-edukacyjne.
Dzięki współpracy z organizatorami  festynu tj.  Bartoszyckim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Bartoszycach  oraz Stowarzyszeniem BartQltura, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bartoszycach udostępniła mieszkańcom Bartoszyc materiały w postaci ulotek edukacyjnych w szczególności z profilaktyki antytytoniowej jak również z profilaktyki uzależnień, profilaktyki HIV/AIDS, profilaktyki ochrony przed próchnicą czy profilaktyki chorób odkleszczowych. Najmłodsi uczestnicy festynu kolorowali dostępne na stoisku malowanki z Przedszkolnego Programu Profilaktyki Tytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”, a osoby palące miały okazję skorzystać z badania pomiaru zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu.
Festyn cieszył się sporym zainteresowaniem mieszkańców Bartoszyc, stoisko profilaktyczno-edukacyjne zorganizowane przez PSSE w Bartoszycach odwiedziła duża liczba uczestników, którym udzielano informacji na zadawane pytania oraz wręczano ulotki edukacyjne.