„Zdrowe wakacje” w Bartoszycach podczas „Tygodnia zdrowia”

Data 01-07-2019

W ramach akcji „Zdrowe Wakacje” oraz z okazji obchodów jubileuszu 100-lecia służb sanitarnych w powiecie bartoszyckim, pracownik PZiOZ, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bartoszycach,dnia 13 czerwca 2019r. przeprowadził zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej im. Leśników Polskich w Galinach. Zajęcia dotyczyły zdrowych i bezpiecznych wakacji. Na podstawie prezentacji „Zdrowe Wakacje” omówiono następujące zagadnienia: zatrucia pokarmowe, prawidłową higienę mycia rąk, bezpieczne zachowanie nad wodą, szkodliwość promieniowania słonecznego,zachowanie bezpieczeństwa podczas upałów i burzy, profilaktykę chorób odkleszczowych. Dodatkowo razem z pracownikiem Higieny Pracy przekazano podstawowe informacje dotyczące profilaktyki środków psychoaktywnych/ dopalaczy. Uczniowie dowiedzieli się jak postępować z osobą w przypadku podejrzenia że jest pod wpływem środków psychoaktywnych/ dopalaczy. Wzięli również udział w zainicjowanych przez pracownika Higieny Pracy scenkach dramowych, dzięki którym zrozumieli co to jest wprowadzanie środków psychoaktywnych do obrotu, jakie konsekwencje wiążą się z tym procederem oraz kto jest uprawniony do nakładania kar w postaci mandatów karnych.Na zakończenie zajęć edukacyjnych pracownicy PSSE w Bartoszycach przeprowadzili dystrybucję materiałów edukacyjnych w postaci ulotek profilaktycznych.
Uczniowie z wielką uwagą i skupieniem słuchali pracowników PSSE w Bartoszycach, chętnie uczestniczyli w scenkach dramowych, zadawali pytania oraz wykazali duże zainteresowanie tematami zajęć.