O zdrowiu i bezpieczeństwie na koloniach w powiecie działdowskim

Data 12-08-2019

 Kolejny tydzień sierpnia i nowi uczestnicy kolonii na terenie powiatu działdowskiego. Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Działdowie wraz z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji rozmawiali z młodzieżą i dziećmi na temat bezpieczeństwa w trakcie wypoczynku letniego. Młodzież i dzieci przypomniały sobie zasady, którymi należy kierować się podczas zdrowego i bezpiecznego wypoczynku. Szczególną uwagę zwrócono na  profilaktykę.  Zajęcia dotyczyły  zasad zdrowego i
bezpiecznego wypoczynku, chorób odkleszczowych, zatruć pokarmowych, bezpiecznego zachowania nad wodą, szkodliwości promieniowania słonecznego, bezpieczeństwa podczas upałów i burzy. Dzieci chętnie uczestniczyły w konkursach, zadawały dużo pytań dotyczących tematów podejmowanych przez pracowników PSSE oraz przedstawicieli Policji.