Trwa akcja „Zdrowe wakacje” w Olsztynie i powiecie olsztyńskim

Data 12-08-2019

Pracownicy Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie kontynuują działania edukacyjne w placówkach letniego wypoczynku. Prowadzimy wykłady, instruktaże, rozmowy indywidualne oraz stoiska profilaktyczne udzielając informacji nt. właściwych i bezpiecznych zachowań podczas wakacji. Wzorem lat ubiegłych współpracujemy z Komendą Miejską Policji w Olsztynie prowadząc wspólnie edukację, podczas której dzieci, młodzież i ich opiekunowie poza wiedzą nt. profilaktyki chorób odkleszczowych, wścieklizny, zatruć pokarmowych, wpływu uzależnień na organizm człowieka, uzyskują informacje o bezpiecznych zachowaniach nad wodą i terenach przywodnych, także podczas pieszych wycieczek, pobytu w lesie oraz na placach zabaw i w domu. Współpracujemy także z mediami udzielając tematycznych informacji i wywiadów między innymi dla TVP3 Olsztyn i Telewizji Olsztyn.
Prowadzone przez nas zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem. Do końca lipca działaniami objęliśmy około 6000 osób. Sierpień jest kolejnym miesiącem prowadzonej akcji.