Zdrowe Wakacje w powiecie gołdapskim

Data 16-08-2019

Za nami połowa wakacji. Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wraz z przedstawicielem Państwowej Straży Pożarnej z Gołdapi kontynuują działania edukacyjne, mające na celu zapewnienie bezpiecznego wypoczynku. W trakcie zajęć edukacyjnych dzieci i młodzież przypomniały sobie zasady dbania o higienę osobistą, profilaktykę chorób odkleszczowych, na jakie zagrożenia należy uważać w lesie, jak należy zachowywać się w czasie burz i silnych wiatrów.