Akcja profilaktyczna „Zdrowa wieś – Tuławki”

Data 10-09-2019

W dniu 14 września 2019 r. w miejscowości Tuławki odbędzie się akcja profilaktyczna pod hasłem „Zdrowa wieś – Tuławki” organizowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Akcja kierowana jest do wszystkich mieszkańców Tuławek oraz pobliskich miejscowości. W ofercie programu jest wiele badań profilaktycznych. Pracownicy Wojewódzkiej i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie będą udzielać informacji na temat profilaktyki uzależnień, przedstawią profilaktykę chorób odkleszczowych oraz bezpieczny sposób usuwania kleszczy, dodatkowo dla osób palących  przeprowadzany będzie pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Serdecznie zapraszamy do udziału w przedsięwzięciu, zadbanie o  zdrowie własne oraz najbliższych.

Plakat – ZDROWA WIEŚ