O higienie rąk dla przedszkolaków w Działdowie

Data 30-09-2019

Pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przeprowadził zajęcia edukacyjne dla dzieci w Przedszkolu nr 4 w Działdowie. Zajęcia miały na celu kształtowanie postawy prozdrowotnej oraz utrwalanie przyzwyczajeń i kulturalnych nawyków dbania o codzienną higienę ciała ze szczególnym uwzględnieniem mycia rąk jako warunku zachowania zdrowia.