Stoisko informacyjno-edukacyjne podczas akcji „Zdrowa plaża” na Plaży Miejskiej w Olsztynie

Data 03-09-2019

31 sierpnia 2019 roku na Plaży Miejskiej odbyła się akcja pod nazwą „Zdrowa Plaża”, która została zorganizowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Olsztynie.
Wojewódzka i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie włączyły się aktywnie organizując stanowisko edukacyjno-profilaktyczne, gdzie udzielano poradnictwa na temat chorób odkleszczowych oraz profilaktyki uzależnień. Osoby palące papierosy konwencjonalne mogły zbadać zawartość CO w wydychanym powietrzu, uzyskać informacje oraz tematyczne materiały edukacyjne dotyczące szkodliwości palenia tytoniu.
Stanowisko przygotowane przez pracowników Pionu Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE oraz PSSE w Olsztynie cieszyło się dużym zainteresowaniem.
Podczas akcji „Zdrowa Plaża” dodatkowo przygotowane były stanowiska, na których można było:

– zmierzyć ciśnienie krwi;

– zmierzyć poziom cukru we krwi;

– nauczyć się pierwszej pomocy;

– poznać techniki samobadania piersi na specjalnych fantomach;

– sprawdzić, gdzie czas oczekiwania na lekarza jest najkrótszy.