„Zdrowa wieś – Tuławki” – stoisko profilaktyczne

Data 16-09-2019

Akcja profilaktyczna pod hasłem „Zdrowa wieś – Tuławki” organizowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia już za nami. Wśród osób zainteresowanych byli mieszkańcy Tuławek oraz pobliskich miejscowości. Pracownicy Wojewódzkiej i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie  zachęcali do porzucenia nałogu, informowali o zagrożeniu używania e-papierosów oraz udzielali informacji na temat profilaktyki chorób odkleszczowych oraz bezpiecznego sposobu usuwania kleszczy.W punkcie Inspekcji Sanitarnej największym zainteresowaniem cieszyły się badania pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu, skierowane do osób palących. Mieszkańcy Tuławek i okolic chętnie korzystali z bezpłatnych badań profilaktycznych oferowanych w ośrodku zdrowia: badanie wzroku, usg piersi, porady dermatologiczne z oceną zmian barwnikowych, badanie ciśnienia krwi oraz pomiaru cukru we krwi. Na stoisku NFZ osoby odwiedzające dowiadywały się o możliwościach skorzystania z  najkrótszych kolejek do lekarzy specjalistów. Podczas akcji prezentowane były pokazy udzielania pierwszej pomocy, pojazdy uprzywilejowane straży pożarnej, policji oraz sprzęt saperów.