Zdrowe Wakacje w powiecie szczycieńskim

Data 09-09-2019

Podczas akcji „Zdrowe Wakacje 2019” pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczytnie przeprowadził  zajęcia edukacyjne w 12 placówkach wypoczynku letniego. Zajęcia były poświęcone m.in. profilaktyce chorób odkleszczowych, profilaktyce stosowania dopalaczy oraz zasadom bezpiecznego zachowania w lesie, podczas upałów i burzy. Podczas DNI I NOCY SZCZYTNA zorganizowano punkt promocji zdrowia przy współpracy z Miejskim Domem Kultury w Szczytnie. Udzielano porad związanych z powyższą tematyką, prowadzono pomiary poziomu tleneku węgla w wydychanym powietrzu, udostępniano materiały  edukacyjne.