Realizacja programów profilaktyki tytoniowej w Olsztynie i powiecie olsztyńskim

Data 21-10-2019

Przedszkolni i szkolni koordynatorzy programów, którzy realizują „Czyste powietrze wokół nas” oraz „Bieg po zdrowie”  przybyli 17.10.2019 r. na szkolenie, które zorganizowali pracownicy Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. Uczestników powitała Teresa Parys dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. Zaproszona przedstawicielka NFZ w Olsztynie – Aleksandra Kuczko zaprezentowała działania swojej instytucji prowadzone w ramach profilaktyki zdrowotnej. Grażyna Dziubanii  kierownik Sekcji PZiOZ PSSE Olsztyn omówiła aspekty zdrowotne ryzykownych zachowań takich jak palenie tytoniu, używanie e-papierosów czy też innych substancji psychoaktywnych z uwzględnieniem „dopalaczy”. Karolina Nowacka realizatorka programu „Czyste powietrze wokół nas” z Miejskiego Przedszkola w Olsztynku oraz Piotr Śmigiel z Sekcji PZiOZ PSSE w Olsztynie zaprezentowali sposoby realizacji programów profilaktyki tytoniowej w placówkach nauczania i wychowania Na zakończenie szkolenia uczestnicy wymienili spostrzeżenia i refleksje dotyczące realizacji programów, otrzymali również materiały programowe i inne tematyczne dotyczące profilaktyki tytoniowej.