Inauguracja XIV edycji programu „Trzymaj formę!” w Działdowie

Data 14-11-2019

W dniu 29.10.2019 r.  pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Działdowie przeprowadził szkolenie dla koordynatorów programu edukacyjnego „Trzymaj formę!” realizowanego w powiecie działdowskim. Omówiono główne założenia programowe oraz przedstawiono przykładowe scenariusze zajęć zawarte w podręcznikach dla nauczycieli. Przekazano materiały oświatowe oraz przedstawiono sprawozdanie z realizacji XIII edycji programu w roku szkolnym 2018/2019.