O substancjach psychoaktywnych w olsztyńskich szkołach

Data 15-11-2019

Pracownicy Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Olsztynie w pierwszych miesiącach roku szkolnego 2019/2020 przeprowadzili 23 wykłady w olsztyńskich szkołach obejmując nimi 990 uczniów. Młodzież poznała skład trującego dymu papierosowego, dowiedziała się jak niebezpieczne są e-papierosy i przyczyną jakich chorób mogą się stać. Dużym zainteresowanie cieszyła się tematyka dotycząca wpływu alkoholu na organizm człowieka, a przede wszystkim jak niekorzystnie oddziałuje on na zdrowie kobiety w ciąży. Nie wszyscy uczniowie wiedzieli co to jest FAS – alkoholowy zespół płodowy, który jest skutkiem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Dyskutowano również z uczniami o „dopalaczach”, o tym jak działają na organizm i jakie jest ryzyko zdrowotne i prawne związane ich zażywaniem. Zwrócono uwagę na sygnały mogące świadczyć o używaniu przez młodzież nowych narkotyków. Poinformowano gdzie można znaleźć pomoc w zakresie uzależnień.