Obchody „Rzuć palenie Razem z Nami” w Działdowie

Data 26-11-2019

Z okazji obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia odbył się happening antytytoniowy zorganizowany przez Szkołę Podstawową im. E. Szelburg-Zarembiny w Płośnicy, przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie. Dzieci, młodzieży oraz nauczyciele szkoły wygłaszali hasła antytytoniowe, prezentowali transparenty oraz plakaty dotyczące szkodliwości biernego i czynnego palenia tytoniu. Młodzież zachęcała przechodniów do zaprzestania palenia. Trasa przemarszu ulicami Płośnicy obejmowała cztery punkty docelowe: Ośrodek  Zdrowia w Płośnicy, Gminne Centrum Kultury i Biblioteka, Dom Pracy Twórców, Urząd Gminy Płośnica w których zachęcano lokalne społeczeństwo do nierozpoczynania palenia lub do zerwania z nałogiem oraz ograniczenia palenia w miejscach, w których przebywają ludzie.