Powiatowa konferencja nt. „Współczesnych zagrożeń zdrowotnych dzieci i młodzieży” w Olecku

Data 27-11-2019

Świadomi, poinformowani i uważni rodzice oraz opiekunowie dzieci nieraz mają trudniej…, ale za to są w stanie więcej widzieć i słyszeć i w porę zareagować – ta myśl przyświecała zorganizowaniu powiatowej konferencji nt. „Współczesnych zagrożeń zdrowotnych dzieci i młodzieży”. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku, we współpracy z Powiatowym Centrum Wspierania Edukacji w Olecku oraz Zespołem Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku 20 listopada 2019 r. zaprosiła dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów, psychologów, pielęgniarki środowiska szkolnego oraz przedstawicieli innych instytucji zajmujących się dziećmi, młodzieżą, a także szeroko pojętą rodziną na spotkanie edukacyjne.
Zachowania problemowe dzieci i młodzieży, nowości wśród substancji psychoaktywnych, sposoby ukrywania zażywania to temat przedstawiony podczas spotkania przez p. Radosława Grussa z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.
Nie sposób na co dzień uciec od nowoczesnych technologii, warto więc wiedzieć jaki wpływ na rozwój małego dziecka mają media elektroniczne oraz jak zadbać o bezpieczeństwo nastolatka w internecie. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się tego dzięki pani Agnieszce Szymańskiej-Chodnickiej, Annie Zaniewskiej oraz Katarzynie Łukasiuk-Kalskiej z Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku.
Właściwe odżywianie medycyną jutra. Epidemia naszych czasów – choroby dietozależne to temat ostatniego wystąpienia podczas spotkania. Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku, p. Marzanna Pojawa-Grajewska zwróciła uwagę przybyłych na to jak i co jeść, by służyło to ludzkiemu organizmowi. Ponadto o przepyszną oprawę kulinarną w tym dniu zadbali pracownicy i uczniowie ZSLiZ w Olecku.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku składa serdecznie podziękowania Powiatowemu Centrum Wspierania Edukacji oraz Zespołowi Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku, mając nadzieję na owocną współpracę w przyszłości.