O modnych zagrożeniach zdrowia wśród młodzieży olsztyńskiego chemika

Data 20-12-2019

 W grudniu 2019 r. przedstawiciel Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie uczestniczył w cyklu spotkań z młodzieżą klas I w Zespole Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie. Zajęcia poświęcone były modnym zagrożeniom, czyli zapobieganiu używania e-papierosów i napojów energetyzujących. Podczas zajęć edukacyjnych uczniowie poznali skład energetyków oraz ich wpływ na kondycje organizmu, jak również jak duże znaczenie ma wiedza w zakresie edukacji konsumenckiej przy wyborze napojów korzystnych dla zdrowia. Druga połowa zajęć poświęcona była e-paleniu, młodzież poznała skutki palenia e-papierosów, ich wpływ na wydolność układu oddechowego i krążenia oraz niebezpiecznych sytuacji wynikających z robionych liquidów oraz aspekty prawne e-palenia w Polsce i na Świecie. Mamy nadzieję, że podniesie wiedzy na temat tych produktów pozwoli uniknąć młodym osobą niebezpiecznych dla życia sytuacji w przyszłości.