O substancjach psychoaktywnych i HIV/AIDS w Bursie Nr 1 w Olsztynie

Data 06-12-2019

W dniu 3 grudnia 2019 r. w Bursie Nr 1 w Olsztynie odbyła się impreza prozdrowotna zorganizowana z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia oraz Światowego Dnia AIDS, w której uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkól Ekonomicznych, ich opiekunowie oraz mieszkańcy bursy. W ramach wydarzenia pracownicy Sekcji Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie przeprowadzili wykłady  na temat profilaktyki uzależnień. Poinformowali o konsekwencjach zdrowotnych jakie grożą osobom używającym papierosy tradycyjne, e-papierosy, narkotyki i dopalacze. Omówili ryzykowne zachowania, które mogą doprowadzić do zakażeń  HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową, a także  o sposobach zmniejszenia tego ryzyka. Prowadzili stoisko profilaktyczne, gdzie udzielali poradnictwa i dystrybuowali materiały tematyczne, a także badali tlenek węgla w wydychanym powietrzu osobom palącym papierosy tradycyjne oraz mierzyli ciśnienie krwi. Tematyka poruszana podczas imprezy prozdrowotnej wzbudziła duże zainteresowanie młodzieży.