Powiatowe Obchody Światowego Dnia AIDS w Nowym Mieście Lubawskim

Data 06-12-2019

1 grudnia obchodzimy Światowy Dzień AIDS, z tej okazji dnia 30 listopada 2019 r. w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim odbyła się konferencja powiatowa poświęcona HIV/AIDS oraz innym zakażeniom krwiopochodnym. Organizatorami konferencji byli Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Zarząd Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Starostwa Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół, pedagodzy, pielęgniarki szkolne, uczniowie szkół podstawowych oraz średnich biorący udział w konkursach i ich opiekunowie. Pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji przedstawił w formie prelekcji najważniejsze i najbardziej aktualne aspekty dotyczące HIV/AIDS oraz innych zakażeń krwiopochodnych m. in. zwrócono uwagę na potrzebę testowania, pozamedyczne drogi szerzenia się zakażeń krwiopochodnych oraz profilaktykę przedekspozycyjną zakażeń HIV. W trakcie konferencji podsumowano Powiatowy Konkurs Wiedzy o AIDS i innych zakażeniach krwiopochodnych, który odbył się tego samego dnia oraz wręczono nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta w Nowym Mieście Lubawskim, Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie, Urząd Gminy Kurzętnik, oraz Urząd Gminy Grodziczno. W konkursie dotyczącym wiedzy w kategorii szkół podstawowych, spośród 22 uczestników z 11 szkół, wygrał Marcel Okumski ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Mieście Lubawskim. Natomiast w kategorii szkół średnich, spośród zgłoszonych 8 osób z 3 szkół najlepsza okazała się Agata Leśniewska z Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.