Powiatowy konkurs wiedzy o HIV/AIDS pt: „Wiedza ratuje życie”

Data 10-12-2019

04. 12. 2019r. w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi, przy współpracy ze Starostwem Powiatowym został przeprowadzony powiatowy konkurs wiedzy o HIV/AIDS „Wiedza Ratuje Życie”. W konkursie wzięło udział 12 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi oraz z Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi. Zadaniem uczestników było poprawne rozwiązanie testu, który składał się z pytań otwartych i zamkniętych. Komisja konkursowa w oparciu o regulamin, odnosząc się do kryteriów ocen zawartych w regulaminie przyznała I miejsce Kamili Zofii Świąder z Technikum w Gołdapi, II miejsce Urszuli Jurgielewicz z Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi. Natomiast w związku z uzyskaniem przez dwie osoby takiej samej liczby punktów, komisja przeprowadziła dogrywkę. W trakcie dogrywki, która też była w formie testu pisemnego przyznano III miejsce Maji Masiulaniec z Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi. Nagrody wszystkim uczestnikom konkursu wręczał Starosta Powiatowy Marzanna Marianna Wardziejewska oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi Halina Karpińska.