Światowy Dzień AIDS w Księżym Dworze

Data 04-12-2019

Z okazji obchodów „Światowego Dnia AIDS” w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka w Księżym Dworze odbyły się spotkania z rodzicami podejmujące tematykę HIV/AIDS oraz zajęcia z uczniami klas szóstych. Przy współpracy z PSSE Działdowo zorganizowano również konferencję z udziałem zaproszonych gości oraz uczniów klas 7 i 8. Wszyscy zgromadzeni otrzymali czerwone kokardki, które są symbolem przypominającym, że osoby żyjące z HIV są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i powinny mieć możliwość życia i pracy w swoim środowisku, pamiętając równocześnie o obowiązku ochrony innych przed zakażeniem. Uczniowie Zespołu Szkół w Księżym Dworze przygotowali prezentacje dot. czynników ryzyka, metod leczenia oraz dróg zakażenia wirusem HIV. Podsumowaniem podejmowanej tematyki był występ grupy teatralnej „nienażarty” będącej pod opieką Gminnego Centrum Kultury w Płośnicy. Przedstawiony spektakl teatralny dotyczył różnych dróg zakażenia wirusem HIV oraz roli jaką odgrywa profilaktyka.