XIX Powiatowa Olimpiada Wiedzy HIV/AIDS w Ostródzie

Data 04-12-2019

W ramach obchodów Światowego Dnia AIDS, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie w dniu 29 listopada 2019 r. zorganizowała XIX Powiatową Olimpiadę Wiedzy o HIV/AIDS, która odbyła się w Zespole Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie. W tegorocznej olimpiadzie udział wzięło 19 uczniów z 7 szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu ostródzkiego. Komisja konkursowa po sprawdzeniu prac i burzliwych dogrywkach wyłoniła trzech laureatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów. Nagrody dla laureatów olimpiady ufundowane przez Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie wręczyli przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie oraz Starostwa Powiatowego w Ostródzie.