Spotkania w szkołach na temat zdrowych i bezpiecznych ferii zimowych

Data 27-01-2020

Pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piszu wspólnie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Piszu jak co roku przed feriami w okresie od 8 stycznia do 17 stycznia 2020 r., prowadzili szereg zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz rodziców z piskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Podczas spotkań pracownik Inspekcji Sanitarnej przypomniał dzieciom m.in.zasady zdrowego żywienia oraz higieny przygotowania i spożywania posiłków. Zwrócił uwagę na chorobę pasożytniczą, wywołaną przez wesz głowową, sposoby zapobiegania wszawicy, a przy okazji o z znaczeniu higieny osobistej i otoczenia. Młodzieży i rodzicom uświadomiono zagrożenia związane ze stosowaniem e-papierosa, szkodliwości czynnego i biernego palenia tytoniu, konsekwencji jakie mogą powodować środki psychoaktywne i dopalacze (zdrowotne, prawne i społeczne). Przekazane zostały również informacje o profilaktyce chorób zakaźnych m.in. grypy.
Funkcjonariusze informowali o niebezpieczeństwie podczas zabaw na podwórku. min. wchodzenia na zamarznięte akweny wodne. Prosili o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się po drogach publicznych po zmroku i przekonywali uczniów o tym, że noszenie odblasków wpływa znacząco na poprawę bezpieczeństwa. Dzieci, które pozostają w domach zostały poinformowane o konieczności zamykania drzwi i zakazie wpuszczania osób nieznajomych. Rozmawiano także o bezpieczeństwie w sieci oraz o tym, jak i kiedy korzystać z numerów alarmowych.