Zapraszamy do udziału w IV edycji ogólnopolskiego konkursu „Szkoła wolna od używek”

Data 30-01-2020

„Szkoła wolna od używek” to hasło IV edycji ogólnopolskiego konkursu na film krótkometrażowy organizowanego przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych, a realizowany w ramach wzmocnienia zaangażowania młodzieży w działania programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość”.

Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży.

Zadanie polega na nagraniu i zmontowaniu 2 minutowego filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień. Konkurs realizowany jest w trzech etapach: powiatowym, wojewódzkim i krajowym. 

Prace konkursowe wraz z dokumentami należy przekazać do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w terminie do 8 kwietnia 2020 r. 

Dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody. 

Szczegółowe informacje dotyczące oceny pracy, terminów poszczególnych etapów, formy prac konkursowych, wymaganych dokumentów oraz nagród i gali wręczenia nagród zawarte są w regulaminie konkursu:
Regulamin Konkursu na Szkoła Wolna od Używek 10.12.2019+

Niezbędne dokumenty do udziału w konkursie: