Spotkania z olsztyńską młodzieżą poświęcone problematyce uzależnień

Data 28-02-2020

W styczniu i lutym 2020 r. pracownicy Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie przeprowadzili wykłady skierowane do młodzieży V i VI Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie oraz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 25, 30 i 33 w Olsztynie. Zajęcia poświęcone były zagrożeniom zdrowotnym i prawnym związanym z  używaniem alkoholu, papierosów tradycyjnych, e-papierosów i „dopalaczy”. Zwrócono uwagę na sygnały mogące świadczyć o używaniu przez młodzież nowych narkotyków. Poinformowano gdzie można znaleźć pomoc w zakresie uzależnień.