Zasady zdrowego stylu życia dla czytelników biblioteki w Ostródzie

Data 07-02-2020

W dniu 31 stycznia 2020 r. Pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostródzie przeprowadził zajęcia edukacyjne dla czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostródzie na temat zdrowego stylu życia. Podczas zajęć edukacyjnych omawiano piramidę zdrowego żywienia i stylu życia, zasady racjonalnego odżywiania w oparciu o Talerz Zdrowia, znaczenie aktywności fizycznej oraz wody dla organizmu człowieka. Zajęcia zakończyły się podsumowaniem w formie odtwarzania piramidy zdrowego stylu życia z przygotowanych przez pracownika PZiOZ materiałów.