O profilaktyce nowotworów w Ełku

Data 04-03-2020

W dniu 28.02.2020 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku odbyła się skierowana do mieszkańców miasta impreza środowiskowa poświęcona profilaktyce nowotworów. Na spotkanie zaproszono przedstawicielkę ze Stowarzyszenia Przyjaciół „Amazonki”, która opowiedziała o czynnikach ryzyka rozwoju nowotworów oraz badaniach profilaktycznych. Szczególną uwagę zwróciła na to jak ważne jest regularne wykonywanie samobadania piersi, dzięki któremu szybko wykryte zmiany mogą być całkowicie uleczalne. Prelegentka dokładnie omówiła i poinstruowała jak przeprowadzać je w sposób prawidłowy. Jednym z ważnych elementów profilaktyki jest także żywienie. Podczas drugiej części spotkania pracownik PZiOZ omówił zasady diety, która może mieć wpływ na zmniejszenie zapadalności na choroby nowotworowe. Skupiono się m. in. na składnikach bioaktywnych zawartych w warzywach i owocach, których skuteczność w tym kierunku potwierdzają prowadzone od lat badania naukowe.