Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Szkoła wolna od używek”

Data 06-03-2020

„Szkoła wolna od używek” to hasło IV edycji ogólnopolskiego konkursu na film krótkometrażowy.
Konkurs organizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny, w ramach rekomendowanego programu edukacyjnego „Ars, czyli jak dbać o miłość”.

Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych.

Zadanie polega na nagraniu i zmontowaniu 2 minutowego filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień.

Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży.

Prace konkursowe wraz z dokumentami należy przekazać do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w terminie do 8 kwietnia 2020 r. 

Więcej szczegółów dotyczących konkursu dostępnych jest w regulaminie konkursu:

Regulamin Konkursu na Szkoła Wolna od Używek 10.12.2019+

oraz

na stronach internetowych:  www.szkolawolnaoduzywek.pl

  www.oswiata.sanepid.olsztyn.pl

 

Zapraszamy do udziału !!!