Kleszcze już aktywne!

Data 20-05-2020

Kleszcze występują na terenie całej Polski. Ich żywicielami są lądowe gady, ptaki (głównie te, które gnieżdżą się i poszukują  pożywienia na ziemi oraz w niskich warstwach roślinności), ssaki i ludzie. Występowanie i liczebność kleszczy w danym siedlisku zależy od panujących tam warunków mikroklimatycznych, a także dostępności żywicieli.  Dlatego kleszcze często skupiają się wzdłuż dróg i ścieżek porośniętych trawiastą roślinnością. 
Zagłębiając się w skórę żywiciela,  kleszcz wydziela dużą ilość szybko twardniejącej śliny, która tworzy rurkowatą pochewkę wokół jego narządów gębowych i mocuje je w skórze. Potem wydziela drugi typ śliny, powodujący rozpad tkanek żywiciela i zapobiegający krzepnięciu krwi. Podczas żerowania, kleszcz może wprowadzić do organizmu człowieka różne drobnoustroje chorobotwórcze, na przykład wirusy powodujące kleszczowe zapalenie mózgu lub bakterie wywołujące boreliozę.
fot. Pixabay