Program „Bieg po zdrowie” – podsumowanie realizacji programu w roku szkolnym 2019/2020 w woj. warmińsko-mazurskim

Data 30-06-2020

Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” skierowany do klas IV szkół podstawowych,  III edycja, został zakończony i podsumowany  w woj. warmińsko-mazurskim. 122 szkoły (24% wszystkich szkół podstawowych w województwie) zadeklarowały udział w programie. Sprawozdanie z realizacji programu za rok szkolny 2019/2020 złożyło 85 szkół, co stanowi 70% wszystkich szkół, które zadeklarowały swój udział. Ze względu na epidemię koronawirusa realizacja programu była znacznie utrudniona (zamknięte szkoły, nauczanie zdalne), dlatego nie wszystkie szkoły były w stanie zrealizować program pomimo deklaracji udziału. Pracownicy PSSE zorganizowali 14 szkoleń dla 89 koordynatorów i realizotorów szkolnych, pozostali zostali przygotowani  do realizacji programu poprzez instruktaże indywidualne. Programem objęto 1268 uczniów oraz  1110 rodziców i opiekunów. 55% szkół zrealizowało program w całości, 45% szkół zmieniło przebieg programu głównie z powodu epidemii. 55% szkół zadeklarowało chęć kontynuacji programu w roku szkolnym 2020/2021. Program jest wysoko oceniany przez nauczycieli, rodziców i dobrze odbierany przez uczniów. Pracownicy inspekcji sanitarnej dziękują placówkom szkolnym, szczególnie realizatorom  szkolnym i koordynatorom programu, za zaangażowanie i realizację programu w trudnych warunkach.