Ze słońca korzystaj „z głową”!

Data 02-06-2020

Ważnym czynnikiem wywołującym nowotwory skóry jest nadmierna ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe (UV) emitowane przez słońce oraz inne źródła, np. łóżka opalające w solariach. Najwięcej chorych na nowotwory stwierdza się w Australii, Nowej Zelandii, USA, czyli  w krajach o dużym nasłonecznieniu. W ostatnich dziesięcioleciach odnotowuje się gwałtowny przyrost zachorowań w krajach północnej Europy (Szwecja, Dania, Norwegia, Islandia, Niemcy, Wielka Brytania). Związane jest to z częstymi wyjazdami wakacyjnymi w rejony o dużym nasłonecznieniu, spędzaniem wolnego czasu na powietrzu bez stosowania środków ochronnych i modą na „zdrowy wygląd” tzn. opalaniem się  w solarium.  Oprócz nowotworów skóry, zdrowotnymi konsekwencjami zbyt dużego narażenia na promieniowanie UV może być: przedwczesne starzenie się skóry, przebarwienia skóry, osłabienie układu odpornościowego, rumień i oparzenia skóry, zaćma, skrzydlik, zapalenie rogówki itd.  
Skóra pod lupą – ulotka
Podstawowe informacje o promieniowaniu UV

Informacje: www.kodekswalkizrakiem.pl
Grafika: pixabay.pl