Pilotażowa edycja programu „Skąd się biorą produkty ekologiczne”

Data 09-07-2020

W pierwszym półroczu 2020 roku przedszkola przystąpiły do realizacji pilotażowej edycji programu „Skąd się biorą produkty ekologiczne”. Adresatami były dzieci w wieku 5-6 lat oraz ich rodzice i opiekunowie. Program miał na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego i kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych. W woj. warmińsko-mazurskim program przeprowadzono w 43 przedszkolach. Uczestniczyło w nim 2490 przedszkolaków i 1689 rodziców. Sprawną realizację programu zawdzięczamy 149 realizatorom przedszkolnym. Dziękujemy im za zaangażowanie i kreatywność. Więcej o założeniach programu na stronie gis.gov.pl.