Zakończona VII edycja programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” w województwie warmińsko-mazurskim

Data 17-07-2020

Zakończona została VII edycji programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Program dotyczy profilaktyki zażywania substancji psychoaktywnych i ich wpływu na relacje międzyludzkie, w tym rodzinne. Kierowany jest do młodzieży w wieku 15-19 lat. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację programu .

Ofertę programową do VII edycji programu przedstawiono 154 szkołom ponadpodstawowym, co stanowi około 38,4 % wszystkich szkół na Warmii i Mazurach. Dzięki zaangażowaniu powiatowych oraz szkolnych koordynatorów i realizatorów programu została zrealizowana VII edycja programu w 27 % wszystkich placówek nauczania na terenie województwa. Koordynatorzy programu ze szkół naszego województwa zostali przeszkoleni przez powiatowych koordynatorów podczas 10 szkoleń i 54 instruktaży indywidualnych. Działaniami edukacyjnymi objęto 4493 uczniów. 78% szkół zrealizowało program zgodnie z założeniami 6 godzin lekcyjnych, około 15% szkół poświęciła na realizację powyżej 6 godzin. Program był poszerzony o dodatkowe działania, w tym: 298 zajęć edukacyjnych zrealizowanych przez pracowników Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej oraz projekcje filmu „Wieczne dziecko”. Większość szkolnych realizatorów programu zadeklarowała chęć kontynuowania VIII edycji programu. 
Uczniowie oraz realizatorzy szkolni bardzo dobrze ocenili program za kompleksowe podejście do problemu uzależnień.
Zachęcamy wszystkie szkoły ponadpodstawowe naszego województwa do udziału w kolejnej, VIII edycji programu.